Општина Андријевица, Општина Беране и пројекат ReLOaD2  позивају заинтересоване невладине организације са територија ове двије општине на радионицу под називом „Утврђивање приједлога приоритета другог ReLOaD2  конкурса“, која ће се одржати у петак, 3. марта 2023. године, са почетком у 11.00 сати. Радионица ће се организовати у згради Општине Андријевица (скупштинска сала број 8), у Андријевици.

Радионица се организује у циљу планирања приоритета другог Конкурса Регионалног прогама локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) који ће бити објављен у оквиру кластера „Заједно за сјевер“ за невладине организације са територија општина Андријевица и Беране. Током радионице, представници локалних самоуправа и заинтересованих невладиних организација ће, уз подршку представника УНДП, идентификовати стратешке приоритете развоја локалних самоуправа Андријевица и Беране и током заједничког рада и анализе дефинисати 3-5 приоритетних области и подобласти које је могуће подржати у оквиру ReLOaD2  програма, а које ће постати дио приједлога приоритета Конкурса. Овако дефинисани приједлог приоритета Конкурса ће бити достављен на додатне консултације свим невладиним организацијама и осталим заинтересованим странама са територија општина, прије финализације и објаве Конкурса.

За учешће на радионици се могу пријавити све заинтересоване невладине организације са територија општина Андријевица и Беране достављањем емаила са исказаним интересовањем за учешће и контакт детаљима кандидованог представника или представнице – име, презиме, НВО, е-маил адреса и контакт телефон.

У случају да пристигне већи број пријава представника НВО за учешће, а сходно расположивим капацитетима просторије у којој се радионица одржава, представници општина и УНДП ће изабрати учеснике на основу критеријума активности и видљивости НВО у заједници и постигнућима у области у којој НВО дјелује, као и претходног искуства и укључивања НВО у процесе одлучивања и креирања политика. Такође, представници НВО који не буду пријавили своје учешће до доље наведеног датума неће моћи да присуствују због ограниченог капацитета простора.

Молимо Вас да своју заинтересованост за учешће на радионици  потврдите најкасније до сриједе, 1. марта 2023. године до 16:00, на е-маил адресу tamara.cirgic@undp.org

У случају да је потребно организовати превоз до Андријевице, молим Вас да нас обавијестите приликом пријављивања за радионицу. Напомињемо да нећемо бити у могућности да обезбједимо превоз за пријављене учеснике након 1. марта.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) званично је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године, као наставак претходне фазе ReLOaD2 програма која је успјешно завршена у децембру 2020. године. Програм ће бити реализован у шест земаља и територија Западног Балкана током наредне четири године. ReLOaD2  финансира Европска унија из средстава Multi-Country Civil Society Facility, уз кофинансирање УНДП-а и локалних самоуправа које ће бити обухваћене програмом.