ОПШТИНА БЕРАНЕ

 

Секретаријат за финансије и економски развој

 

Упућује јавни

 

П О З И В

 

 

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату,  НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама

 

 

да се

 

 

укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 

 

НАЦРТ

ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

 

 

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране, улица IV Црногорске бр. 1, или на факс: 051/233-357, као и на мејл:  finansije@berane.co.me од 03.12. до 18.12.2019. године.

Централна јавна расправа ће се одржати 09.12.2019. године у великој сали Општине Беране, од 12-14 часова.

Материјал можете подићи у канцеларији Секретаријата за финансије и економски развој Општине Беране.