ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Служба Скупштине

Број: 02-030-616

Беране, 26.12.2016.

На основу члана 113 Статута општине Беране, предсједник Скупштине општине Беране упућује

П О З И В

Свим заинтересованим представницима невладиних организација са сједиштем у Беранама, да присуствују радном састанку са предсједницима клубова одборника у циљу разматрања достигнутог степена и унапређења даље сарадње.

Састанак ће се одржати у сриједу, 28. 12. 2016. године са почетком у 10:00 часова у великој сали Скупштине општине Беране.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Киковић,с.р.