ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт, културу, омладину и
сарадњу са невладиним организацијама

Број 18–680 – 612

Беранама 26.06.2019. године

 

У складу са чланом 32а став 2 Закона о невладиним организацијама („Сл.лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са чланом 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Сл. Лист Црне Горе“, број 41/18), и члана 4 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ( „Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр : 22/19), Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са невладиним организацијама у п у ћ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу припреме предлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години.

 

Консултације – у виду састанка са представницима невладиних организација, одржаће се у петак 28. јуна у просторијама Прес центра на Фудбалском стадиону, са почетком у 11.00 сати.

Молимо вас да присуствујете састанку и вашим учешћем дате допринос припреми предлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години.

 

                                                                   СЕКРЕТАР

Горан Фолић