ЦРНА  ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-016/20-280

Беране, 10. новембар 2020. године

 

  НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

И MЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

Обавјештавамо Вас да је у припреми израда Програма рада Скупштине за 2021. годину, а сходно члану 158  Пословника СО-е Беране (“Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 22/19) којим је  прописано: “да Скупштина прибавља предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити у Програм рада од Предсједника општине, одборника, радних тијела, одборничких клубова, јавних служби, мјесних заједница и невладиних организација“.

Молимо Вас, да предлоге и мишљења о питањима која треба уврстити  у  Програм  рада,  доставите  Служби  Скупштине  до 01. децембра  2020. године.

 

                                                СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ