На основу члана 113 Статута општине Беране, Предсједник општине Беране организује радни састанак и упућује позив свим заинтересованим представницима невладиних организација са сједиштем у Беранама, да присуствују радном састанку са главним администратором, старјешинама органа и јавних служби у циљу разматрања достигнутог степена и унапређења даље сарадње.

Састанак ће се одржати у понедељак 26.12.2016. године са почетком у 13:00 часова у великој сали Скупштине општине Беране.

ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ

Драгослав Шћекић с.р.