Обавјештавају се сва заинтересована лица са територије општине Беране да је објављен Јавни позив и да је почео пријем захтјева за додјелу приплодних јагњица, како је предвиђено Планом Агробуџета општине Беране за 2022. годину. Захтјеви се предају у периоду од 20.10 до 03. новембра 2022. године.

По ријечима ресорног Секретара Божа Премовића, ова мјера је била реализована и прошле двије године, и да ће се наставити и ове године, јер се повећава сточни фонд и побољшава генетски потенцијал у овчарству.

Секретар је формирао стручну комисију у саставу:

– Лекић Младен, дип.инг.пољ. – предсједник
– Раковић Миленко, дип.инг.пољ. – члан
– Илија Марковић, дип.инг.пољ. – члан.
Обавјештавају се сви сва заинтересована лица са територије општине Беране да је почео изашао Јавни позив и почео пријем захтјева за додјелу приплодних јагњица, које је предвиђено Планом Агробуџетаопштине Беране за 2022.годину.

Захтјеви се преузимају у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду, које се налазе у згради некадашњег Војног осјека у Полимској улици, док је на огласној табли општине Беране истакнут Јавни позив са тачно утврђеним условима, критеријумима и начину подношења захтјева.

Уз образац захтјева је неопходно доставити и доказ о посједу земљишта (посједовни лист, лист непокретности или сагласност о закупу земљишта) , увјерење о кућној заједници, порврда са ЗЗЗЦГ да је незапослено лице, увјерење о мјесту пребивалишта, фотокопију личне карте подносиоца захтјева и фотографија објекта у којем ће бити смјештене приплодне јагњице.

Захтјеви се предају у периоду од 20.10 до 03. 11. 2022. године .