Црна Гора је, као и све балканске земље, посебно осјетљива на глобалне климатске промјене,  при чему ће екстремне временске непогоде бити све чешће и интензивније. Црна Гора има већ јасне знакове неповољног тренда повећања режима екстремних падавина. Током 2010. године, цијела земља је од поплава претрпјела штету и губитке у износу од око 44 милиона еура (1,4 одсто бруто домаћег производа). Поплаве потенцијално угрожавају 250 квадратних километара пољопривредног земљишта и урбаних зона. Дакле, општи циљ  овог потпројекта је превенција поплава и наводњавање у сливу ријеке Лима (са ријеком Грнчар) са циљем ублажавања утицаја климатских промјена.

ESMMP документ представља „План управљања заштитом животне средине и друштва“ за пројектовање и изградњу објекта за заштиту од поплава у општини Беране. ESMMP је први пут припремљен у новембру 2020. године у оквиру ширег пројекта под називом „Израда идејног пројекта за заштиту од поплава, санацију и наводњавање слива реке Лим (са ријеком Грнчар)”. Циљ израде документа је ублажавање утицаја климатских промјена, одрживо коришћење природних ресурса и процјена утицаја климатских промјена на подземне воде у сливу ријеке Дрине у Црној Гори. ESMMP документ је ревидиран од стране Јединице за имплементацију пројекта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у мају 2022. године. Такође, сврха овог ESMMP-а је да осигура да потпројекат испуњава еколошки и социјални оквир Свјетске банке из 2018. године и релевантно национално законодавство. Документ је развијен узимајући у обзир Оквир управљања заштитом животне средине и друштва који је развила и одобрила Свјетска банка у фебруару 2020. године.

Документ је доступан на  енглеском језику. (линк)

Уколико желите да документ преузмете на српском језику, молимо Вас да упутите захтјев на маил: mbulatovicsdip@gmail.com