Објављен је план обука Управе за кадрове за локалне службенике. Заинтересовани службеници који нису похађали обуку, у договору са старјешином  треба да попуне пријавни образац и доставе га Управи за кадрове.

План обука УЗК за период мај-јун 2016.

Пријавни образац