ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине

Упућује јавни

П  О  З  И  В

Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким партијама, правним лицима и другим заинтересованим субјектима да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА

ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОСНАДБИЈЕВАЊУ И УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТСПАДНИМ И АТМОСФЕРСКИМ ВОДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране, улица IV Црногорске бригаде бр.1 Беране, путем поште или на Е-маил адресу stambeno@berane.co.me

Увид у материјал може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине, сваког радног дана у периоду од 12h до 14h, сво вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у Великој сали Oпштине Беране, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

ВД СЕКРЕТАР

                                                                                        Вуксан Милошевић

ПРИЛОГ: