У току је имплементација пројекта „Пружите нам шансу“ који спроводи Општина Беране, а који финансира Завод за запошљавање Црне Горе у склопу професионалне рехабилитације и активне политике запошљавања и запошљавања особа са инвалидитетом.
     Пројекат „Пружите нам шансу“ даје допринос запошљавању лица са инвалидитетом, кроз усвајање знања и развијање вјештина за квалтетно и успјешно обављање посла из области грађевинске струке. По завршетку обуке, полазници ће након провјере знања добити сертитификат за обављање послова и занимања у грађевинској струци. Пројектом дајемо стручну помоћ приликом оспособљавања и образовања особа са инвалидитетом за тржиште рада. Вриједност пројекта „Пружите нам шансу“ је 34.720,27€. Партнери у пројекту су ЈУ СШ „Вукадин Вукадиновић“ Беране, НВО Љепша будућност и НВО Корак наде.
     Општина Беране има намјеру, да у колико се за то укаже шанса, формира службу за вршење специфичних послова из грађевинске струке, гдје ће обучена лица са инвалидитетом бити приоритетни кандидати за остваривање права на запошљавање.
     У току су завршне активности из обуке из грађевинске струке.