Директорат главног државног архитекте и развоја архитектуре позива стручну јавност да узме учешће у округлим столовима на којима ће се стручној јавности презентовати досадашњи рад на изради Државних смјерница развоја архитектуре.

Стратегија развоја Архитектуре и урбанизма у Црној Гори треба да препозна и укаже на проблеме, узроке и посљедице актуелног стања у природном и створеном/изграђеном простору, начине/смјернице за стварање позитивног друштвеног и стручног/професионалног амбијента за превазилажење и санацију констатованих проблема, за креативан приступ архитектонско- урбанистичком стваралаштву, а све у циљу унапрјеђења јавног интереса кроз афирмацију умјетничког, технолошког, социјалног, просторног, економског домена за које се стварају претпоставке, или се реализују, кроз архитектуру и урбанизам.

Истовремено, документ треба да послужи доносиоцима одлука које се односе на политике уређења и изградње простора и развоја архитектуре (и урбанизма), као и свима онима који ће те политике да спроводе.

Стога је од кључног значаја презентација досадашњег тока израде документа стручној јавности и анимирање исте у циљу добијања сугестија којим ће се унаприједити архитектонска и урбанистичка пракса.

Термини одржавања округлих столова:

11.04.2023. године, од 12-14х –  јужни регион (Општине Улцињ, Бар, Будва, Тиват, Котор, Херцег Нови) – у Академији знања у Будви;

12.04.2023. године од 13-15х – централни регион (Главни град Подгорица, општине Даниловград, Цетиње, Никшић, Тузи и Зета) – у сарадњи са Црногорском академијом наука и умјетности – у Подгорици у згради Црногорске академије наука и умјетности;

18.04.2023. године од 12-14х – сјеверни регион (општине Жабљак, Шавник, Плужине, Рожаје, Мојковац, Гусиње, Андријевица, Плав, Бијело Поље, Беране, Петњица, Колашин, Пљевља) – у Беранама, у Хотелу Беране.

Документ ће презентовати чланови радне групе за израду Државних смјерница развоја архитектуре:

Владан Стевовић, Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Викторија Николић, Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Тамара Маровић, Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Марко Стјепчевић, Инжењерска комора Црне Горе, Струковна комора архитеката

Милета Бојовић, Црногорска академија наука и умјетности

Марија Бојовић, Архитектонски факултет, Универзитет Црне Горе

Софија Хајризај, Управа за заштиту културних добара Црне Горе

Милица Вујошевић, НВО КАНА / ко ако не архитект

https://www.gov.me/clanak/okrugli-stolovi-povom-izrade-drzavnih-smjernica-razvoja-arhitekture