Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО општине Беране расписује оглас за суфинансирање програма рада спортских организација за 2018. годину.

 

Пријава на конкурс се подноси на прописаним обрасцима Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО на којима је наведена документација потребна за конкурисање. Пријавни обрасци и пуни текст Огласа  налазе се у  преузети у прилогу

Пријава на конкурс са траженом документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: општине Беране- Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО, са назнаком Оглас за суфинансирање програма рада спортских организација за 2018. годину, у року од 15 дана од дана објављивања огласа на сајту и огласној табли Општине Беране.

Обрасци спорт 2018.

Оглас за суфинансирање спорт 2018.