ОДРЖАНА VI СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 На шестој  сједници Скупштине општине Беране, одржаној 04.07.2023.године, Скупштина је  донијела Завршни рачун буџета Општине Беране за 2022.годину.

Поред Завршног рачуна, Скупштина је разматрала и донијела сљедеће одлуке:

 • Одлуку о одређивању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Беране;
 • Одлуку о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности ради изградње водовода у катастарским општинама Беране, Виницка I, Буче I, Пешца и дијела канализације у катастарској општини Лужац;
 • Одлуку о продаји непокретних ствари – возила;
 • Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о откупу земљишта ради докомплетирања урбанистичке парцеле бр.60 у зони Детаљног урбанистичког плана
 • „ Јасиковац“;
 • Одлуку о размјени непокретности;
 • Одлуку о јавном водоснадбијевању и управљању комуналним отпадним и армосферским водама на територији општине Беране;
 • Одлуку о усвајању Локалног акционог плана биодиверзитета за подручје општине Беране за период 2023-2028.године;
 • Одлуку о измјени Одлуке о организовању ЈУ „ Центар за културу“ Беране;
 • Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о организовању ЈУ „ Полимски музеј“ Беране ;

Скупштина је разматрала и усвојила сљедеће извјештаје:

 • Извјештај о реализацији пројеката и програма невладиних организација финансираних средствима Буџета Општине Беране у 2022. години,
 • Извјештај о раду и Програм рада са финансијским извјештајем за 2022.годину ЈУ „ Центар за културу“ Беране.

У оквиру тачке Избор и именовања, Скупштина је констатовала престанак мандата члановима Одбора директора ДОО „ Водовод и канализације“ и изабрала нове чланове  Одбора директора ДОО „ Водовод и канализације“ у саставу:

 1. Немања Лабовић
 2. Тијана Томовић
 3. Радован Губеринић
 4. Жељко Вукајловић
 5. Иван Мишовић

Скупштина је констатовала престанак мандата члана Савјета ЈУ „ Полимски Музеј“ Стефану Дабетићу,  а на његово мјесто именовала Андрију Лазовић, док је за члана Савјета ЛЈЕ „ Радио Беране“ , именовала Александра Чукића.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ