На основу члана 58 став 1 тачка 1 Закона о локалној самоуправи („Службени лист ЦГ“ број 02/18 и 34/19 i 38/20), члана 84 i 85  Статута општине Беране (Службени лист ЦГ – о.п. „број 42/18), члана 21 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта („Сл.лист ЦГ-општински прописи, број 49/15) ,члана 8 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр 18-610/21-36 од 22.01.2021. године на Предлог Комисије за расподјелу средстава спортским организацијама број: 01-018-237 од 06.02.2021.године,  ВД Предсједника Општине доноси

 

ОДЛУКУ

о расподјели средстава спортским организацијама у 2021. години

 

Члан 1.

 

Новчана средства од 50.750,00 еура, предвиђена за расподјелу пo Огласу за суфинансирању програма рада спортских организација за 2021. годину, бр. 18-610/21-37 од 25.01.2021. године, распоређују се спортским организацијама у следећим износима

 

I Екипни спортови:

 

Ред.бр.Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1. Кошаркашки клуб „Лим“6.815,32
2.Омладински фудбалски клуб „Беране“6.555,76
3.Одбојкашки клуб „Иванград 2011“5.225,82
4.Женски рукометни клуб „Беране 2003“  3.760,35
5.Омладински кошаркашки клуб „Иванград 2016“3.597,18
6.Женски фудбалски клуб „Цветекс“2.374,36
7.Мушки омладински рукометни клуб „Беране“2.120,98

 

II Појединачни спортови:

 

Ред.бр.Назив спортске организациЈеИзнос средстава у ЕУР
1.Стонотениски клуб „Будим“5.038,20
2.Атлетски клуб „ЛИМ“2.246,10
3.Стрељачки клуб „Доње Луге“1.956,40
4.Стрељачки клуб „Беране“1.827,60
5.Боксерски клуб „Раднички“1.633,80
6.Џиу Џица клуб „Пантер“1.292,40
7.Џудо клуб „Беране“   957,40
8.Скијашки клуб „Смиљевица“   909,80
9.Стонотениски клуб „Иванград“   796,20
10.

 

 

Атлетски клуб „Џамп“   614,70
11.Стонотениски клуб „Будимља“   607,10
12.Џудо клуб „Кодокан“   592,60
13.Стрељачки клуб „Зајцев“   418,80
14.Спортско планинарски клуб „Војо Масловарић“   397,20
15.Шаховски клуб „Гамбит“   363,00
16.Шаховски клуб „Беране“   349,50
17.Ву Шу Кунг Фу клуб „Беране“   300,00

                                                                                  

Члан 2.

 

ВД Предсједника Општине ће са спортским организацијама из члана 1 Одлуке закључити посебан Уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.

 

Члан 3.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Број: 01-018/21- 588                                        

Беране,  24.03.2021. године     

 

В. Д. Предсједника Општине                                          

Марко Лалевић

 

Одлука о расподјели средстава – СПОРТ