На основу члана 57 и 60 Статута Општине Беране (,,Сл. Лист РЦГ –општински прописи, бр. 21/04 и 34/6“ и ,,Сл. Лист ЦГ-општински прописи бр. 06/11“), члана 87 Закона о спорту (,,Сл. Лист  ЦГ, број: 36/11 и 36/13“), члана 21 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл. Лист ЦГ-општински прописи, број 49/15), члана 8 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 20-680-277 од 25.03.2016. године и бр. 20-680-704 од 03.08.2016. године, на Предлог Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама у 2017. години број 01-031-887 од 29.03.2017. године, Предсједник Општине доноси

 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава спортским организацијама у 2017. години

 

Члан 1

 

Новчана средства од 52.000,00 еура, предвиђена за расподјелу по Огласу за суфинансирању програма рада спортских организација за 2017. годину, бр. 20-680-54 од 03.02.2017. године, распоређују се спортским организацијама у следећим износима:

 

I Екипни спортови:

 

Ред.бр.Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1.Рукометни клуб ,,Иванград“6.595,97
2.Фудбалски клуб  ,,Раднички“5.221,81
3.Кошаркашки клуб ,,Лим“4.855,37
4.Кошаркашки клуб ,,Бобкетс“3.533,56
5.Омладински фудбалски клуб ,,Беране“3.127,85
6.Одбојкашки клуб ,,Иванград 2011“2.879,19
7.Фудбалски клуб ,,Напредак“2.682,89
8.Женски кошаркашки клуб Беране2.303,36

 

II Појединачни спортови:

 

Ред.бр.Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1.Стонотениски клуб ,,Будим“3.812,92
2.Атлетски клуб ,,Лим“2.110,87
3.Стрељачки клуб Беране1.781,31
4.Стрељачки клуб ,,Доње Луге“1.693,70
5.Орјентиринг клуб Беране1.030,41
6.Стонотениски клуб ,,Будимља“1.009,55
7.Стонотениски клуб ,,Иванград“980,34
8.Џијуџицу клуб ,,Пантер“980,34
9.Боксерски клуб ,,Раднички“846,85
10.Џудо клуб ,,Кодокан“771,76
11.Атлетски клуб ,,Јump“721,70
12.Џудо клуб Беране684,16
13.Спортско-риболовни клуб ,,Лим“684,16
14.Стрељачки клуб ,,Јастреб“588,21
15.Боксерски клуб ,,Баћо-кинг“571,52
16.Ски клуб ,,Смиљевица“546,49
17.Кик бокс клуб ,,Перјаник“367,11
18.Карате клуб Беране358,76
19.Самбо клуб Беране358,76
20.Планинарски клуб Беране208,58
21.Шаховски клуб ,,Гамбит“175,21
22.Шаховски клуб Беране175,21
23.Параглајдинг клуб ,,Наша крила“150,18
24.Параглајдинг клуб ,,Sky“108,46
25.Планинарски клуб ,,Војо Масловарић“83,43

 

Члан 2

 

Предсједник Општине ће са спортским организацијама из члана 1 Одлуке закључити посебан Уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.

 

Члан 3

 

Одлука ступа на правну снагу   даном доношења.

 

 

Број: 01-031-925                                                                                                        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Беране, 03.04.2017. године                                                                                     Драгослав Шћекић

 

 

У прилогу је Образложење  горе наведене Одлуке.