На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је инвеститор „Беране градња“ ДОО  из Берана, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат  “Бетоњерка на градилишту”,  чија реализација се планира на дијелу кат.парцела бр. 512/16, 1780/6, 1780/8 и 1781  КО Буче I , у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

 

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

 

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата или путем е-поште: stambeno@berane.co.me , је 03.12.2021.године.

 

 

                                                                                        В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                     Милош Кастратовић