Сходно члану 28 став 1 Закона о процјени утицаја потребно је да најкасније до 01.07.2022.године на 1/8 стране једног локалног  или дневног  листа (Дневни лист “Побједа, Независни дневни лист “Вијести” или Дневне новине “Дан”) који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта објавите следећи текст:

  На основу члана 14 Закона о процјени утицаја на животну средину (Сл.лист ЦГ, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

  да је инвеститору Кљајић Мирољубу из Берана донијето Рјешење број 16-322/22-91/6, да није потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат „Објекат за прераду млијека-производњу сира“ чија  се реализација планира на дијелу кат.парцеле бр. 742 КО Загорје, у захвату ПУП-а „Беране“, општина Беране.

 У спроведеном поступку одлучивања о потреби процјене утицаја на животну средину утврђено је да је поднешена документација урађена у складу са Законом о процјени утицаја на животну средину и да садржи дефинисане мјере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину, те је орган одлучио да није потребна процјена утицаја.

Достављено:

  • Инвеститору
  • а/а

В.Д.СЕКРЕТАР

Милош Кастратовић