Дирекција за имовину Општине Беране обавјештава власнике привремених објеката који су изграђени на земљишту у власништву Општине, да су дужни са Општином Беране закључити Уговор, односно да су у обавези да продуже постојећи Уговор о закупу за 2016.годину.

Позивамо закупце да измирењем својих доспјелих обавеза допринесу  нормалном функционисању локалне управе и унапређењу њених услуга и тиме спријече предузимање мјера уклањања привремених објеката изграђених на закупљеном општинском земљишту.

Све ближе информације могу се добити у просторијама Дирекције за имовину (канцеларија бр. 5 у згради Општине) или на број телефона 231-928.