Због новонастале ситуације изазване пандемијом KOVID 19 планирани годишњи састанак предсједника општине и глaвног администратора са представницима НВО, одржат ће се након ублажавања мјера прописаних од стране Министарства здравља , а у циљу како би што већи број представника НВО могао да присуствује састанку. О термину састанка бићете благовремено обавијештени.