На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 да је инвеститор ДОО „АГРОЛУЖАЦиз Берана поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Пољопривредни објекат- у којем ће се обављати пријем, складиштење, прерада и паковање производа од воћа и поврћа”,  чија реализација се планира на кат.парцели бр.581/70,  КО Лужац,  општина Беране.

 У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

 Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата ( ул. IV Црногорске бригаде бр.1) или путем  електронске поште: stambeno@berane.co.me , је 09.03. 2023.године.

Прилог:

Документација за одлучивање Агролужац