На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да су инвеститори Анђић Душко и Анђић Дејан, поднијели захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Привремени монтажни објекат за сервисирање и прање возила – Аутосервис и перионица аута”, чија реализација се планира на локацији коју чине кат.парцеле бр. 1766/33 и 1766/34 КО Буче I , у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата ( ул. IV Црногорске бригаде бр.1) или путем е-поште: stambeno@berane.co.me , је 03.03.2023.године.

Прилог : Документација