На основу члана 13 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је инвеститор Општина Беране – Секретаријат за привреду, развој и инвестиције, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Реконструкција западне трибине градског стадиона”,  чија реализација се планира на кат.парцели бр. 1665/1 и дјеловима кат.парцела бр. 1646/1, 1665/3 и 1647 КО Беране , у захвату ДУП-а „Стадион и школа Вук Караџић“,  општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата ( ул. IV Црногорске бригаде бр.1) или путем  електронске поште: stambeno@berane.co.me , је 02.02.2023.године.

 

Прилог : Документација