ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене

послове, саобраћај и заштиту животне средине

Одељење за заштиту животне средине

Бр.16-322/23-5/5

Беране, 03.02.2023.године

 

Сходно члану 28 став 1 Закона о процјени утицаја потребно је да најкасније до 06.02.2023.године на 1/8 стране најмање једног  локалног  или дневног  листа (Дневни лист “Побједа, Независни дневни лист “Вијести” или  Дневне новине “Дан”) који излази на подручју које ће бити захваћено утицајем планираног пројекта објавите следећи текст:

На основу члана 14 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је инвеститору Општина Беране – Секретаријат за привреду, развој и инвестиције, донијето Рјешење број 16-322/23-5/4  којим је утврђена потреба процјене утицаја на животну средину за  пројекат Реконструкција западне трибине градског стадиона”,  који се реализује  на локацији коју чини кат. парцела број 1665/1  и дјеловима кат. парцела број1646/1, 1665/3 и 1647 КО Беране, у захвату ДУП-а ”Стадион и школа Вук Караџић”, општина Беране

Рјешењем је утврђена обавеза Носиоцу пројекта да за наведени пројекат уради  Елаборат процјене утицаја на животну средину којим ће се обезбиједити неопходни подаци, предвидјети негативни утицаји пројекта на животну средину, утврдити одговарајуће мјере заштите животне средине и дефинисати програм праћења утицаја на животну средину у току функционисања пројекта, као и у случају хаварије.

 

                                                                                        В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                     Вуксан Милошевић