На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 

да је носилац пројекта Вељић Пеђа из Берана, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Привремени монтажни објекат –хангар у ком ће се обављати прерада дрвета”, чија се реализација планира на катастарској парцели број 1378 КО Долац, у захвату  ПУП-а Беране, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине  општине Беране, ул. IV Црногорске бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на веб страници Општине Беране, www.berane.me .

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (ул.IV Црногорска бр 1) или путем е-поште: stambeno@berane.co.me, је 24.12.2021.године. Јавна трибина о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали општине Беране   07.12.2021 године са почетком у 12 часова.

           

 ПРИЛОГ : ЕЛАБОРАТ