На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране

 

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

 да је носилац пројекта ДОО “Ескалибур МНЕ” из Берана, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Привремени монтажни објекат –хангар у којем ће се обављати дјелатност складиштења производа и прерада воћа и поврћа”, чија се реализација планира на катастарској парцели број 581/65 КО Лужац, у захвату  ПУП-а Беране, општина Беране.

 У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине  општине Беране, ул. ИВ Црногорске бр.1, радним данима од 12 до 14 часова, као и на wеб страници Општине Беране, www.беране.ме .

 Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата (ул. ИВ Црногорске бр 1) или електронском поштом: stambeno@berane.co.me, је 20.02.2023.године. Јавна трибина о предметном Елаборату ће се одржати у малој сали општине Беране   02.02.2023. године са почетком у 12 часова.

          Прилог: Елаборат