ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за пољопривреду,туризам, водопривреду и заштиту животне средине

ОБАВЈЕШТАВА
заинтересовану јавност

да је инвеститор “Elittemontenegro“ д.о.о. Беране, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње “Угоститељског објекта – кампа”, чија се реализација планира на катастарским парцела број 355, 356 и 357 КО Буче I, општина Беране.

У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине општине Беране, ул. Полимска бр.66, радним данима од 12 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Секретаријата, је 01.02.2016.године.

Беране, 27.01.2016.године