ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-567/3

Беране,  06.12.2016. године,

 

 

О б а в ј е ш т е њ е

 

 

Одлаже се XIV сједница Скупштине општине Беране.

Термин  одржавања  сједнице  биће  накнадно одређен.

 

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                          Горан  Киковић,с.р.