У периoду од 19. до 23. новембра 2018. године, Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:

– Припрема подлоге за израду тротоара у улици Миљана Томичића;

– Израда упојног бунара на паркингу у улици Светог Саве;

– Припрема паркинга за асфалтирање иза Центра за културу;

– Постављање уличне расвјете у дијелу обилазнице у близини градског моста.

Ови радови се изводе механизацијом Општине Беране.