У периoду од 12. до 16. новембра 2018. године, Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:

– Санација ударних рупа у мјесној заједници Црни Врх;

– Припрема подлоге за израду тротоара у улици Миљана Томичића;

– Радови на изградњи расвјете у дијелу обилазнице, у непосредној близини градског моста;

– Израда упојног бунара у доњој улици, у МЗ Доње Луге.

Ови радови се изводе механизацијом Општине Беране.