У периоду од 12.12. до 16.12.2016. године Агенција за изградњу и развој изводила је следеће радове:

– Украшавање града, постављање декоративне расвјете у централном дијелу града, у сарадњи са Туристичком организацијом Беране;

– Радови на водоводу Полица, завршни радови VI фазе;

– Завршна фаза радова на водоводу у Калудри;

– Редовно одржавање.

Сви радови се изводе механизацијом Агенције за изградњу и развој.