– Санација макадамских путева у МЗ Горње Заостро;

– Израда земљане банкине на локалном путу Ржаница – Загорје;

– Израда моста на Манастирском врелу.

Сви радови  изводе се механизацијом Агенције за изградњу и развој.