– Израда ограде код помоћних спортских терена,

– Санација ударних рупа у приградској зони,

– Исијецање асфалтног застора за санацију ударних рупа у приградској зони,

– Санација локалног пута Главаца – Којановићи,

– Завршетак земљаних радована спортском полигону у мјесној заједници Полица, у засеоку Бабино,

– Припреме и радови на изради ограде на спортским полигонима код Балон сале,

– Постављање вертикалне сигнализације у градској зони.

Ови  радови се изводе маханизацијом Општине Беране.