ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02- 030- 251
Беране,
04.06.2018. године,

Поштовани,

У вези са чланом 90 Пословника Скупштине општине, обавјештавамо Вас да ће се у четвртак, 07. 06. 2018. године, са почетком у 10,30 часова, наставити са радом Прве редовне сједнице.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Новица Обрадовић, с.р.