На Збору грађана МЗ Стари град, одржаном у великој сали Општине Беране, јуче је изабран  Савјет МЗ који броји 11 чланова. Већином гласова присутних, одлучено је да Савјет МЗ Стари град буде у следећем саставу: Владимир Цимбаљевић, Зорица Вукићевић, Антоније Димић, Марко Марковић, Дејан Ћорац, Осман Хадровић, Драган Милић, Зорица Мирковић, Аида Ашимовић, Милка Боричић и Радомир Јочић.

На Збору је изабран и Надзорни одбор од три  члана који чинеТања Лепосавић, Симо Поповић и Миодраг Бојовић.

На конститутивној сједници Савјета, одржаној након Збора грађана, нови Савјет МЗ Стари град је већином присутних чланова изабрао Драгана Милића за предсједника Савјета МЗ Стари Град, који ће и у наредне четири године заступати ову мјесну заједницу. За замјеника предсједника Савјета изабран је Дејан Ћорац. Савјет Мјесне заједнице изабрао је Мериму Рамусовић за контакт особу за односе са јавношћу.

Збору грађана, испред локалне самоуправе, присуствовали су ВД Секретар Секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Милош Раковић и  савјетник за мјесне заједнице – Милица Рачић.