На  Збору грађана МЗ Доње Ржаница, одржаном у великој сали Oпштине Беране, изабран је нови Савјет МЗ, који броји девет чланова. Већином гласова присутних, одлучено је да Савјет Мјесне заједнице Доња Ржаница буде у следећем саставу: Јукић Милосава, Синиша Чукић, Игор Голубовић, Жељко Чукић, Горан Ралевић, Радованић Јован, Марсенић Драгомир, Девић Милисав, Вукота Вулевић.

На Збору је изабран и Надзорни одбор од три  члана који чине: Јелица Коматина, Владан Радованић, Живко Марсенић.

На конститутивној сједници Савјета, одржаној након Збора грађана, нови Савјет МЗ Доње Ржаница је већином гласова присутних чланова Савјета изабрао Синишу Чукић за предсједника Савјета МЗ Доње Ржаница, који ће у наредне четири године заступати ову мјесну заједницу. За замјеника предсједника Савјета изабран је Јован Радованић .

Збору грађана, испред локалне самоуправе, су присуствовали ВД Секретар секретаријата за општу управу и друштвене дјелатности Милош Раковић и  савјетник за мјесне заједнице – Милица Рачић.