Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore  objavilo je javne pozive za dodjelu sredstava podrške privredi za tri programa.

Pozivima su obuhvaćeni:

      1.Program za unapređenje konkurentnosti. Ovim programom je predviđeno sprovođenje osam programskih linija finansijske i nefinansijske podrške, koje se odnose  linije za nabavku opreme velike vrijednosti, za podršku malim ulaganjima, za uvođenje međunarodnih standarda, za podršku digitalizaciji, za podsticaj cirkularne ekonomije, za podršku internacionalizaciji, za pružanje mentoring usluga i za početnike u biznisu.

Više informacija dostupno je na sljedećem linku: https://www.gov.me/clanak/javni poziv za ucesce u postupku dodjele sredstava za program za unapredenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu

    2.Program za razvoj prerađivačke industrije. Sredstva opredijeljena za ovaj program koristiće se za pokriće dijela troškova nabavke novih i polovnih proizvodnih mašina i/ili specijalizovane opreme ali ne starije od pet godina.

Detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu na linku: https://www.gov.me/clanak/javni  poziv za ucesce u postupku dodjele sredstava za program za razvoj preradivacke industrije za 2022. godinu

   3.Program za razvoj i promociju zanatstva. Cilj ovog programa je unapređenje poslovanja zanatlija.

Pravo učešća u postupku dodjele sredstava kroz ovaj Javni poziv imaju zanatlije upisane u Registar zanatlija kod JU Zanatska komora, čija je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog ili složenog zanata.

Više detalja o samom Javnom pozivu na linku: https://www.gov.me/clanak/javni poziv za ucesce u postupku dodjele sredstava za program zarazvoj i promociju zanatstva za 2022.godinu.

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vrši se korišćenjem digitalnog sertifikata putem platforme, link za pristup na adresi www.programi.gov.me, uz korisničko uputstvo o načinu apliciranja koje se nalazi na web stranici Ministarstva ekonomskog razvoja www.gov.me/mek / Obavještenja.

Ukupan iznos sredstava koja su na raspolaganju za pomenute programe iznosi  5.2 miliona eura.