ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Број: 02-016/23-270

Беране, 14. 06. 2023. године

 

На  основу члана 28 Закона о електронским медијима („Службени лист Црне Горе-Општински прописи“, бр. 46/10,  40/11, 53/11, 6/13, 55/16 и 92/17) и члана 31 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ЛЈЕ „Радио Беране“ („Службени лист Црне Горе- Општински прописи“, бр. 16/11), Одбор за избор и именовања објављује

Листу предлога кандидата за именовање члана Савјета ЛЈЕ „Радио Беране“

  1. Александар Чукић————————предлагач: Мјесна заједница „ Доња Ржаница“

Предсједник Одбора

Игор Бабић,с.р.