ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именопвања

Број: 02-016/20-335

Беране, 04. 12. 2020. године

 

На  основу члана 28 Закона о електронским медијима („Службени лист Црне Горе-Општински прописи“, бр. 46/10,  40/11, 53/11, 6/13, 55/16 и 92/17) и члана 31 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ЛЈЕ „Радио Беране“ („Службени лист Црне Горе- Општински прописи“, бр. 16/11), Одбор за избор и именовања на сједници одржаној 04.12.2020. године, разматрао је приспјеле предлоге  за именовање члана Савјета Радио Беране и објаљује

 

Листу предлога кандидата за именовање члана Савјета ЛЈЕ „Радио Беране“

 

Предраг Драгојевић, дипл. теолог———————–Предлагач: ЈУ „ Полимски музеј“

 

 

Предсједник Одбора

 Петар Лабудовић,с.р.