У прилогу је Листа кандидата за избор чланова Савјета за сарадњу локалне самоуправе и невладиних организација:

Листа кандидата