Управа за дијаспору објављује јавни позив за достављање иницијативе за додјелу награда исељеницима и организацијама исељеника

На основу чл. 34 Закона о сарадњи Црне Горе са исељеницима и Правилника о критеријумима и поступку додјеле награда исељеницима и организацијама исељеника (у даљем тексту Правилник), Управа за дијаспору позива исељенике, организације исељеника, грађане, групе грађана, привредна друштва, невладине организације, удружења и друге субјекте из Црне Горе и иностранства да предложе исељеника или организацију исељеника, за сљедеће награде, за 2017. годину:

– Награда за очување државног идентитета и припадности Црној Гори;
– Награда за допринос у области културе;
– Награда за допринос у области дипломатије и промоције Црне Горе;
– Награда за допринос унапређењу привредног партнерства са Црном Гором;
– Награда за доброчинство;
– Награда за допринос у области спорта.
Награде се додјељују сваке друге године у оквиру манифестације “Дани исељеника”.
Право достављања иницијативе, тј. предлагања имају сви исељеници и организације исељеника Црне Горе, као и грађани, групе грађана, привредна друштва, невладине организације, удружења и други субјекти из Црне Горе и иностранства.

Поднијете иницијативе разматра комисија коју образује Управа (у даљем тексту: Комисија), са аспекта потпуности, образложења и документације и, на основу критеријума прописаних Законом о сарадњи Црне Горе са исељеницима и Правилником, вреднује допринос, резултате и заслуге кандидата за које је поднијета иницијатива, на основу чега припрема предлог кандидата за награду Управи за дијаспору.

Конкурсна документација се предаје електронским путем, лично или поштом у запечаћеној коверти на адресу: Управа за дијаспору (МВП), Булевар револуције 15, 81 000 Подгорица, Црна Гора са назнаком: Јавни позив за достављање иницијативе за додјелу награда исељеницима и организацијама исељеника. За више информација можете се обратити Управи за дијаспору путем електронске поште dijaspora@mfa.gov.me или телефона 020 416 391.

Јавни позив је отворен 25. 01. 2017. године и објављен на интернет страници Управе за дијаспору (МВП):

Рок за доставу предлога је 25. 02. 2017. године до 17ч.

Подносилац иницијативе на Јавни позив мора доставити уредно попуњени образац Пријаве на Јавни позив који се може преузети ОВДЈЕ, са детаљним образложењем и документацијом.

Разматрање достављених иницијатива за додјелу награда, Комисија ће обавити у року од највише 90 дана од дана закључења конкурса, а списак добитника награда биће објављен на сајту Управе за дијаспору.

Конкурсна документација која се достави након предвиђеног рока неће се узети у разматрање.

УПРАВА ЗА ДИЈАСПОРУ

ДИРЕКТОР

мр Предраг Митровић