Из Комуналне полиције апеловали су на грађане да се услед снијежних падавина придржавају прописа о одржавању комуналног реда у граду и очисте снијег и лед испред својих зграда и објеката.

У саопштењу се наводи да су станари стамбених зграда у обавези да очисте снијег и лед испред својих улаза.

Власници, односно закпуци пословних објеката, дужни су да очисте снијег и лед испред својих пословних простора, у складу са чланом 33. Одлуке о комуналном реду.

У супротном Комунална полиција ће, на основу члана 93. ове одлуке, за наведене прекршаје казнити одговорно правно или физичко лице новчаном казном од 20 до 1000 евра. За овај прекршај, за предузетнике је предвиђена новчана казна у износу од 50 до 3000 евра.

Упућен је и апел власницима аутомобила да не остављају своја возила на коловозима како не би ометали чишћење снијега.