ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује

Јавни позив

Грађанима, мјесним заједницама, синдикалним организацијама, НВО, политичким партијама, привредницима, предузетницима и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

НАЦРТА ОДЛУКЕ О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр. 1 Беране или на факс: 051/233-357, односно е маил: finansije@berane.co.me и ekonomskirazvoj@berane.co.me  у периоду од 12. до 27.септембра 2023. године.

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране.

Нацрт одлуке

План јавне расправе

Закључак о јавној расправи