Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду Општине Беране, расписао је Јавни позив за подршку развоју сеоског туризма, који је отворен 5. маја, а трајаће до 20. маја 2021. године.

Право учешћа на позив за подршку имају привредна друштва, правна лица, предузетници и физичка лица пружаоци услуга у сеоском домаћинству , који испуњавају услове за обављање дјелатности утврђене Законом о туризму и угоститељству.

Средства се могу користити за унапређење и обогаћење понуде у сеоским домаћинствима и то:

– набавку адекватног намјештаја и опреме (лежајеви, ормани, ноћни сточићи, баштенске гарнитуре и сл. )

– унапређење хигијенских и санитарних услова у сеоском домаћинству (опремање кухиње, опремање купатила и сл.)

– унапређење додатне понуде у сеоским домаћинствима (уређење дворишта, паркинг простора,урешење простора за дегустацију и сл.).

Највећи износ средстава који се може одобрити је до 70% оправданих / прихватљивих трошкова, док је максималан износ подршке 1.000 еура.

За све додатне информације заинтересовани грађани се могу обратити Секретаријату за пољопривреду, туризам и водопривреду, чије се канцеларије  налазе у згради Војног одсјека.

 

Јавни позив – сеоски туризам 2021.

Правилик о начину остваривања права нa подршку развоју туризма

Oбразац захтјева – унапређење понуде у сеоским домаћинствима