ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

И ЗАШТИТУ ИМОВИНСКИХ ПРАВА

Број: 10-918/20-1267

Беране, 02.12.2020. године

 

Општина Беране, на основу члана 39 и 40 Закона о државној имовини (,,Сл.лист ЦГ’’ бр.21/09, 40/11), члан 29 и 31 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист Црне Горе“ бр. 44/10), члана 27 а у вези са чланом 23 Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Беране (,,Сл.лист ЦГ’’-општински прописи бр.28/14) и члана 3 Одлуке о утврђивању најнижег износа закупнине за земљиште на којем се постављају привремени и објекти монтажног карактера („Сл. лист РЦГ – општински прописи“, бр. 3/15) упућује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

 

Општина Беране објављује јавни позив за давање у закуп земљишта у власништву Општине на подручју предвиђеном Планом постављања привремених објеката, за потребе постављања објеката привременог карактера.

 

У закуп се дају дјелови следећих парцела:

 

Локација 3

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2277/1 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2277/1 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 4

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2277/1 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2277/1 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 5

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1964 уписан у Л.Н. бр. 1854 КО Беране, Ул. IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1964 уписан у Л.Н. бр. 1854 КО Беране, Ул. IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 7

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1503 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Мојсије Зечевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 720,00 €.

 

Локација 9

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2479/1 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 16

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2486/1 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул.Светог Саве

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2486/1 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Светог Саве

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2486/1 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Светог Саве

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 17

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1065 уписан у Л.Н. бр. 1823 КО Беране, Ул. Миљана Томичића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 18

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1249 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, Ул. 13 Јула

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1249 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, Ул. 13 Јула

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 21

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1369/3 уписан у Л.Н. бр. 327 КО Беране, Ул. Мојсије Зечевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1431 уписан у Л.Н. бр. 1834 КО Беране, Ул. Мојсије Зечевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 24

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1668 уписан у Л.Н. бр. 1847 КО Беране, Ул. 29 Новембра

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 25

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2480/5 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. 29 Новембра

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2480/5 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. 29 Новембра

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2480/5 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. 29 Новембра

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 28

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1666/1 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, Ул. Ђачка

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 144,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1666/1 уписан у Л.Н. бр. 322 КО Беране, Ул. Ђачка

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 144,00 €.

 

Локација 29

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1201 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Душана Вујошевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 31

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2486/1 уписан у Л.Н. бр.296 КО Беране, Ул. Душана Вујошевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2486/1 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Душана Вујошевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 32

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2482/2 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Душана Вујошевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 2482/2 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Душана Вујошевића

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 33

 

 1. Површина 6,00м2, кат.парцела бр. 1369/1 уписан у Л.Н. бр. 1829 КО Беране, Ул. VIII Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат.парцела бр. 1369/1 уписан у Л.Н. бр. 1829 КО Беране, Ул. VIII Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат.парцела бр. 1369/1 уписан у Л.Н. бр. 1829 КО Беране, Ул. VIII Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 34

 

 1. Површина 6,00м2, кат.парцела бр. 1369/7 уписан у Л.Н. бр. 1829 КО Беране, Ул. VIII Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат.парцела бр. 1369/7 уписан у Л.Н. бр. 1829 КО Беране, Ул. VIII Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат.парцела бр. 1369/7 уписан у Л.Н. бр. 1829 КО Беране, Ул. VIII Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 35

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1964 уписан у Л.Н. бр. 1854 КО Беране, Ул. IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1964 уписан у Л.Н. бр. 1854 КО Беране, Ул. IV Црногорске

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 288,00 €.

 

Локација 37

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 994 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Будимља, Ул. Рудеш

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 72,00 €.

 

Локација 38

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 954 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Балабанда

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 72,00 €.

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 954 уписан у Л.Н. бр. 296 КО Беране, Ул. Балабанда

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 72,00 €.

 

Локација 42

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 1546 уписан у Л.Н. бр. 1841 КО Беране, Ул. 29 Новембра

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 216,00 €.

 

Локација 47

 

 1. Површина 6,00м2, кат. парцела бр. 808 уписан у Л.Н. бр. 154 КО Долац, Ул. Долачки пут

Минимална цијена закупа за период од једне године износи 72,00 €.

 

 

УСЛОВИ ЈАВНОГ  ПОЗИВА

 

Земљиште се даје у закуп на период од једне године.

Понуђачи достављају понуде у затвореној коверти са назнаком ’’Не отварати прије званичне сједнице комисије за отварање’’, сваког радног дана од 7 до 15 сати почев од 03.12.2020. године закључно са 11.12.2020. године до 12часова, непосредном предајом грађанском бироу Општине Беране или на адресу Општина Беране, ул.IV Црногорске бр.1.

Право учешћа на надметању имају правна и физичка лица која доставе следеће доказе:

За физичка лица: име и презиме, адреса становања, јединствени матични број грађана, број личне карте, назнаку за коју привремену локацију се подноси пријава, доказ о уплаћеном депозиту са назнаком ,,учешће на јавном надметању’’ на жиро рачун општине Беране број 510-13323-35, број жиро рачуна за враћање депозита и број телефона за контакт.

За правна лица: назив, сједиште и овјерену потврду о регистрацији у ЦРПС-а, назнаку за коју привремену локацију се подноси пријава, доказ о уплаћеном депозиту са назнаком ,,учешће на јавном надметању’’ на жиро рачун општине Беране број 510-13323-35, број жиро рачуна за враћање депозита и број телефона за контакт.

Пуномоћник физичког или правног лица дужан је приложити овјерено пуномоћје.

Висина депозита износи 20% вриједности понуђене цијене на годишњем нивоу.

Сва приложена документа достављају се у оригиналу или овјереној копији.

Појединачна понуда се може односити само на једну локацију.

За конкретну локацију исто лице може поднијети само једну понуду или ће се у супротном узети у обзир само понуда која је раније запримљена.

У случају да најповољније понуде за поједине локације имају исту понуђену цијену предност има понуда која је раније запримљена.

Уколико локација, коју је у претходном периоду користио досадашњи закупац, буде додијељена другом лицу,  као најповољнијем понуђачу, примопредаја и потписивање Уговора о закупу за исту ће се извршити након ослобађања те локације.

Подаци о локацијама, врстама, типу, површини и изгледу привременог објекта утврђени су Планом постављања привремених објеката Општине Беране.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача биће понуда највеће цијене у односу на минималну цијену из јавног позива за конкретну локацију и објекат.

Поступак прикупљања понуда јавним позивом сматра се успјелим ако је приспјела најмање једна благовремена и уредна понуда за конкретну локацију и објекат. Неблаговремена пријава, као и пријава уз коју нијесу приложени тражени докази неће се разматрати у поступку избора понуда и враћа се подносиоцу пријаве.

Понуђач који понуди највећу цијену а накнадно одустане од закључења Уговора о закупу са Општином Беране, губи право на враћање депозита. У том случају Општина Беране има право да закључи Уговор о закупу  са учесником јавног позива који је имао другу највећу понуђену цијену.

Учесници надметања ће о исходу истог бити обавијештени у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Рок за подношење приговора је 5 дана од дана пријема Одлуке о давању у закуп.

Уплаћени депозит понуђача се урачунава у закупну цијену, а осталим учесницима уплаћени депозит се враћа у року од 7 дана од дана обавјештења о исходу надметања по овом јавном позиву.

Јавно отварање, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи биће одржано дана 16.12.2020.године у 12часова, у просторијама Општине Беране, први спрат Скупштинска сала.

Све ближе информације  у вези са јавним позивом могу се добити у просторијама Дирекције за имовину ( канцеларија бр.5 ) или на телефон 051/ 231-928.