Црна Гора
Општина Беране

Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

Ђачка бб, 84300 Беране

sport@berane.co.me

Бр. 18-610/22-

Беране, 05.12.2022. године.

 

Упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Додјела годишњих признања спортистима, клубовима и спортским радницима за 2022. годину.

Свим спортским организацијама (спортским клубовима, општинским спортским савезима, школским друштвима, спортско-рекреативним организацијама…) на територији Општине Беране регистрованим у складу са Законом о спорту (,,Сл.лист ЦГ број  044/18 од 06.07.2018.године) да доставе своје образложене и овјерене предлоге за додјелу годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2022.годину и то за:

  • Најуспјешнијег спортисту
  • Најуспјешнији спортски клуб
  • Признање за перспективног  спортисту
  • Признање за постигнути спортско-такмичарски резултат (све узрастно спортско-такмичарске категорије)
  • Најуспјешнијег тренера
  • Награду за спортског радника Берана

Спортска организација такође може да предложи кандидате за посебне награде и то:

  • Награду за животно дјело
  • Награду за допринос развоју спорта

Предлоге достављати у затвореној коверти на адресу општине Беране – Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО са назнаком за ,,Додјела годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2022. годину“, најкасније до 12.12.2022. године, до 15 часова.

Потребна документација:

  • Испуњени пријавни образац (преузети овдје)
  • Пратећа документација (подаци из матичног савеза, линкови и адресе сајтова који говоре о предложеном кандидату, текстови, новински чланци).

За све додатне информације можете се информисати у канцеларији надлежног Секретаријата која се налази на градском стадиону (Ђачка бб), у временском периоду од 13-15 часова.

 

Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

Секретар

Владимир Асановић