ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

 

Упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Додјела годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2015. годину.

Свим спортским организацијама (спортским клубовима, општинским спортским савезима, школским друштвима, спортско-рекреативним организацијама…) на територији Општине Беране регистрованим у складу са Законом о спорту (,,Сл.лист ЦГ број 36/11 и 36/13) да доставе своје образложене и овјерене предлоге за додјелу годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2015.годину и то за:

  • Најуспјешнијег спортисту
  • Најуспјешнији спортски колектив
  • Најуспјешнијег јуниора
  • Најуспјешнију јуниорку
  • Најуспјешнијег тренера
  • Спортску наду Берана
  • Награду за животно дјело
  • Награду за спортског радника Берана

Предлоге достављати у затвореној коверти на адресу Општине Беране – Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО са назнаком за ,,Додјела годишњих признања спортистима, колективима и спортским радницима за 2015. годину“, најкасније до 15 часова 21.12.2015. године.

Потребна документација:

– Испуњени пријавни образац

– Пратећа документација (подаци из матичног савеза, линкови и адресе сајтова који говоре о предложеном кандидату, текстови, новински чланци).

За све додатне информације можете се информисати у Канцеларији број 10 Општине Беране у времену од 13-14 часова, а обрасце можете преузети овдје. Obrazac sport

Секретаријат за спорт, културу, младе и сарадњу са НВО

 

Број: 20-680-1032                                                                                        СЕКРЕТАР                                 

Беране, 15.12.2015. године                                                                       Зоран Јојић