ОПШТИНА БЕРАНЕ

СЛУЖБА ЗАШТИТЕ

 Упућује јавни позив  грађанима, мјесним зједницама, Синдикату, привредницима и предузетницима, политичким организацијама, невладиним организацијама и другим заинтересованим организацијама

да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању нацрта   Општинског плана за заштиту и спасавање од земљотреса

Све примједбе, предлози и сугестије могу се доставити Служби заштите општине Беране, улица Мира и слободе бб Беране, или на е-маил: sluzbazastite@t-com.me

Увид у материјал може се извршити у канцеларији ВД Командира Службе заштите општине Беране.

Јавна расправа ће се одржати од 16.02. до 26.02.2016. године

Позив, закључак