ОПШТИНА БЕРАНЕ
СЛУЖБА МЕНАЏЕРА

Упућује јавни

П О З И В

Грађанима, мјесним заједницама, Синдикату и предузетницима, политичким организацијама, невладиним организацијама и другим заинтересованим организацијама

Да се
Укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Н а ц р т а
Програма Јавних радова у општини Беране за 2017. годину

Све примједбе и сугестије могу се доставити Служби менаџера Општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр.1, Беране, на факс бр. 051/233-357 или на емаил: predsjednik@berane.co.me i menadzer@berane.co.me.

Увид у материјал може се извршити у Служби менаџера у периоду одржавања јавне расправе од 24.02. до 11.03.2017. године.

Нацрт плана

План јавне расправе

Закључак