ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за финансије и економски развој

Упућује јавни

 П  О  З  И  В

Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату,  НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама

 да се

 укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

 НАЦРТА

 ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица IV Црногорске бр.1 Беране или на фаx: 051/233-357 или на е-маил: finansije@berane.co.me

од 08.07.2021. до 22.07.2021. год до 12 часова.

  Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

Прилог :